Yıkım İle Arsa Tapusuna Dönen Taşınmazlar

Arsa tapusuna dönen taşınmazlarda şuyu davası

YIKIM İLE ARSA TAPUSUNA DÖNEN TAŞINMAZLARDA KARAR ÇOĞUNLUĞU SAĞLANMAZSA İZALEYİ ŞUYU DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

Üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın maliklerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması halinde, gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebilir.

6306 Sayılı Kanun uyarınca yapılacak olan kamulaştırmalar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 3. Maddesinin 2. Fıkrasındaki iskan projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma sayılır ve ilk taksit ödemesi, mezkur fıkraya göre belirlenen tutarların beşte biri oranında yapılır.

Yasada yıkım sonrası uygulama ile ilgili olarak kat maliklerinin 2/3 oranında çoğunluğun sağlanması yada sağlanmaması yasadan kaynaklanan bir hakkın kullanılmasını yani izaleyi şüyu hakkının dava yoluyla da olsa kullanılması halinde mülkiyet durumunun arsa paylarının değişmesi söz konusu olabileceğinden yıkıma geçilmeden önce açılacak bir davada ilgili mahkeme uygulamanın tedbiren durdurulmasına da karar verebilir. 

porno film - porno sex