Yapıların Önemli Nitelikleri

Yapı inşaatında önemli nitelikleri

YAPILARIN ÖNEMLİ NİTELİKLERİ

Yasalara Uygun Olan Yapılar

Türkiye’de önemli olan problemlerden biri maalesef inşaat ile ilgili yasaları uyulmadan ruhsata aykırı olarak yapılan binalardır. Bu yasaların göz ardı edilmeden uyulması vatandaşların güvenliği için çok önemlidir. Avrupa Birliği dahil birçok ülkede inşaatla ilgili yasalar ve standartlar bulunmaktadır. Daha düzgün yapılar ve ulaşmak istediğimiz uygar, gelişmiş ülkeler düzeyine ancak bu kuralları benimseyerek ulaşabileceğimizi unutmamalıyız.

Yapıların Sağlamlığı

İnşaat işinde sağlamlık, yapının dayanıklı ve kaliteli malzemeler kullanılarak yapılması, projenin sağlıklı uygulanması ve süreçlerin doğru yönetilmesi ile ölçülebilir. Bu sayede dayanıklı, kolay yıkılmayan ve daha güvenli yapılar elde etmiş oluruz. Yapı elemanlarının ve tüm malzemelerin doğa etkilerine ve kullanıma karşı yeteri kadar dayanıklı olması gereklidir. Yapının mevcut projelerinin gereği gibi uygulanmış olması da bir diğer önemli konudur. Yapının sağlam sayılması için sadece normal yüklere, depreme, fırtınaya ait hesap ve projelerinin doğru olması yetmez. Bütün süreçlerin doğru olması gerekmektedir.

Yapıların Kullanım Amacına Uygunluğu

Bir yapının başarılı sayılması için yapılış amacına tam ve kusursuz şekilde hizmet etmesi ön koşuldur. Bu amaca ulaşılabilmesi için konutlar dahil tüm yapıların işlevlerinin ihtiyaç programı aşamasında, ayrıntılı olarak, eksiksiz ve net belirlenmesi gerekir. Konut, Ofis, Okul, Hastane vb. yapıların hepsinin bir yapılış amacı, işlevi vardır.

Yapıların Ekonomik ve Hesaplı Olması

Her yapı amacı ne olursa olsun bir yatırımdır. Bir yapıda yapılan harcamaların gerekli yerlerde, gerektiği kadar yapılması istenir. Bu sayede yapıya harcanan paranın karşılığının tam alınması amaçlanır. Öncelikli proje aşamasından itibaren uygun malzeme, yapı elemanı, ekipman, işçilik, yapım yöntemi gibi yapı unsurlarının tek tek ele alınıp maliyet-yarar dengeleri belirlenmesi gerekir.

Bu belirlenen dengelerde bozukluk olma sebebi, uygulanan proje ve eklerin öngörülen kalitede yapılmaması, uygulamanın doğru, ancak gerektiğinden daha pahalıya mal olması olabilir. Bazı durumlarda bu iki olumsuz durum birlikte yaşanabilir. Bunun nedeni genellikle yanlış yüklenici ve inşaatçı seçimidir.

İş sahibi ve Yüklenicilere düşen en önemli görevler; Neyin hangi ölçüde gerekli olduğunun iyi belirlenmesi ve gerekli unsurların en ekonomik olarak sağlanabileceğinin sağlıklı olarak tespit edilmesidir. Ayrıca Akılcı olmak, bilgili olmak, yetenekli olmak ve ekip yönetiminin iyi olması başarılı inşaatı yönetenlerde olması gereken özelliklerdendir.

Yapıların Estetik Olması

Estetik ve güzellik kişiden kişiye değişen ve göreceli bir kavramdır. Bir yapıyı güzel saymamız için görünüşü, şekli, biçimi estetik bir beğeni oluşturuyor ise güzel saymamız gerekir. Dışardan yapıya olumlu bakan insanlar yapının güzel olduğunu kanıtlar. Yapıların estetik ve güzelliğini sağlayacak nitelikte olan kişiler mimarlardır. Mimarların tek amacı sadece güzel bir yapı yapmak değildir. Esas hedef, inşaat projelerinin diğer niteliklerinin yanısıra güzelliğinin de sağlanması olmalıdır.

porno film - porno sex