Yapı Ürünlerinde Kullanılan PVC’nin Çevresel Etkileri

Yapı Ürünlerinde Kullanılan PVC’nin Çevresel Etkileri

Yapı Ürünlerinde Kullanılan PVC’nin Çevresel Etkileri

          PVC’nin çoğunlukla kullanıldığı binalarda ya da yapı malzemelerinde, ürün yaşam süresinin uzun olduğu görülür. Moller ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda PVC’nin 1992’de Danimarka’da %69, Almanya’da %60 ve Dünyada %56 olduğu ortaya koyuldu. Aynı zamanda bina uygulamalarında kullanılan PVC miktarının bina atıklarından daha fazla olması, PVC’nin binalardaki ömrünün daha uzun olduğunu göstermektedir.

 

          PVC’nin yapı ürünlerinde kullanılması ile ilgili problemler; atmosfere plastik buharlaşması ve kullanılmış sularına atık olarak karışması, sert PVC borularının yüzeylerinde dengeleyici artıklarının akan suya karışması ve hidrojen klorür oluşumu, dioksitler ile diğer yanıcı maddeler olarak PVC'nin büyük oranlarda bulunduğu yapılarda ortaya çıkar.

 

 Dengeleyici Atıklar

          Kurşun dengeleyicileri ilk olarak, PVC ağırlığının %0,6 oranında olduğu borularda, suyollarında kullanıldı.

      İsveç Milli Kimyasallar Teftiş Kurulu 2005’e kadar PVC ürünlerinde kurşun bileşiklerinin kullanımının keskin bir düşüş yapması gerektiğini öne sürmüştür. Bunla birlikte kuruluşun amacı kurşun ve bileşiklerinin kullanımını tamamen bitirmektedir. 

 

  Plastik Kayıpları

           Plastik kayıplarında buharlaşma ilk başta ele alınmıştır. Dünya çapında yapı sektöründe esnek PVC ürünlerinin kullanılma miktarı tüm PVC ürünlerinin toplam miktarı içinde üçüncü sıradadır.