Yapı Taşlarında Bozulma ve Aşınmalar

Taşlarda Bozulma ve Aşınmalar

Yapı Taşlarında Bozulma ve Aşınmalar


1.    Boşluklu ve çok su emen taşlar don sonrası parçalanma olasılığı çok yüksektir.

2.    Bazı granit feldspatları hava etkisiyle kile dönüşerek parçalanırlar.

3.    Kalkerler deniz suyu ve asitli sulardan etkilenerek parçalanırlar.

4.    Yağmur suları, çimentosu kalker olan grelerde kalsiyum karbonatı eriterek taşın çözülmesine sebep olur.

5.    Alçılı, kükürtlü sular kalker ve magnezitli taşları eritir.

6.    Fabrika dumanlarından çıkan kükürtlü asitler kalkerleri etkileyerek tahrip ederler.

7.    Canlılar ve bitkilerin etkileriyle zamanla bozulmaya uğrarlar.

8.    Yoğun trafik, hem hava kirliliğine hem de yolların çevrelerindeki yapılarda hasarlara sebep olur. Tarihi yapıların çevrelerinde yolların açılması ve bu yollarda devam eden trafik nedeniyle, titreşimler meydana gelir. Bu titreşimler sonucunca taşıyıcı duvarlarda çatlaklar, yapı zemininde oturma veya düşeyden ayrılmalara yol açar.

9.    Sıcaklık değişimi: Yangın gibi özel durumlarda oluşan ani sıcaklık artışı (termik şok) taşın iç yapısında ani değişimlere neden olur ve zaman içerisinde bozulmasına neden olur.

10.  Rutubet: Yapının tümünü olumsuz etkileyen bir hasar nedenidir. Sadece taşın yapısını değil aynı zamanda tüm yapı elemanlarının işlevlerini yitirmesine neden olur.

 
porno film - porno sex