Sıva Harcı

Sıva Harçı Nedir

SIVA HARCI

Yapı elemanı olan duvar, dolgu ve bağlayıcılardan oluşur. Duvar üzerindeki sıvayı da kapsar aksi takdirde yapılan üst üste yığılmış gaz beton, taş veya tuğla dan ibarettir. Sıva duvarı meydana getiren elemanları birlikte çalışmasını, yatay ve düşey kuvvetlere karşı direncini artırır. Duvara rijit lik kazandırır.

Duvara yatay kuvvet geldiği anda duvarın çerçevenin deformasyonuna bağlı olarak üst kısımlardan devrilmesi söz konusudur. Sıvalı olması durumunda duvarın kendini bırakması sıvanın oluşturduğu sargılama etkisiyle kolay olmayacaktır.

Sıva harcı, kaba ve ince harç olmak üzere iki grup altında toplanırlar.

Kaba sıva harcı: 0-2 mm doğal kum ile bağlayıcılar, su ile birlikte karıştırılarak elde edilirler. Kaba sıva, iki tabaka halinde yapılır. Birinci tabaka, duvar yüzeyine harcın kolay yapışması için çimento oranı yüksek, kalınlığı yapılan 20-25mm civarında olandır. İç duvarlarda, kireç harcı veya takviyeli harç kullanılır. Dış duvarlarda ise genellikle takviyeli harç kullanılır. Bu harçlarda, çimento miktarı değişkenlik gösterebilir, bu değişkenlik hava koşullarına ve rutubete bağlıdır.

İnce Sıva Harcı: 0-1 mm ince doğal kum ve piyasada mil ismiyle tanımlanan kum ile ve bağlayıcının, su ile karıştırılmasıyla yapılır. İç sıva, aynı zamanda kaba sıvadan meydana gelen boşlukları doldurmak ve yüzeyi perdahlamak için yapılır. Genellikle kireç veya takviyeli harç kullanılır. Kalınlığı en fazla 10 mm’dir.

Genel olarak sıva harçları, 1m3 kuma 0,330 m3 sönmüş kireç ve 110 lt su katılarak yapılır. Takviyeli sıva harçlarında ise, 1 m3 kuma 0,170 m3 sönmüş kireç, 225 kg çimento ve 135 lt. su konur.

Harçlar, genel olarak basınca belirli bir dayanım gösterirken çekme ve kesme kuvvetlerine karşı herhangi bir dayanım göstermezler.