Şantiye Nedir

şantiye planlaması nedir

ŞANTİYE NEDİR

İnşaatta kullanılacak çeşitli yapım üretim, depolama, tamir ve bakım tesisleri ile tüm çalışanların gerektiğinde yeme ve yatma ihtiyaçlarını da karşılayacak yapılara şantiye denir.

Şantiyeler inşaatın yapıldığı ve inşaat malzemelerinin bulunduğu yerdir. İnşaatın başlangıcından bitişine kadar olan her uygulamasında önemli bir yere sahiptir. Şantiye direk olarak inşaatın kalitesini ve başarısını etkilemektedir. Şantiye tesisinin yeterli düzeyde iyi olması verimliliği, sürati, karlılığı, personel moralini olumlu yönde etkilemektedir.

Genellikle şantiye tesisi oluşturma harcamalarının karşılığı olmaz. Şantiye bitiminden sonra bu tesislerin satılma durumu mümkün değildir. Bu nedenle şantiye tesislerinin yeterli düzeyde iyi olmasının yani sıra ekonomikte olmaları gerekmektedir. Yapılacak şantiyenin sökülüp başka yerde kullanılma durumu, tamamen veya kısmen gözden çıkarılması, Üçüncü şahıslara devredilmesi, başka amaçlarla kullanılması gibi olasılıklarda düşünülmelidir.

Şantiyenin planlamasının düzgün bir şekilde yapılması gerekmektedir. Şantiye planlaması işi deneyimli bir şantiyeci ile projeci bir mimar tarafından işbirliği halinde ele alınmalıdır. Büyük şantiye planlamalarında Makina Mühendisi, Şantiye elektrikçisi ve tesisat işleri yöneticisinden de yararlanılması gerekir.  

Şantiye Planı

gninşaat Yasalara, kurallara uygunluk,

gninşaat İşlevsellik,

gninşaat Yeterlilik,

gninşaat Ekonomik yapım,

gninşaat Sağlamlık,

gninşaat İşletme ekonomisi,

gninşaat Ulaşım olanakları,

gninşaat Tesisin yapım hızı,

gninşaat Güvenliği,

gninşaat Haberleşme, altyapı sağlama olanakları