Sanayi Ahşap Ürünleri

sanayi ahşap ürünleri

SANAYİ AHŞAP ÜRÜNLERİ

Genel olarak kereste fabrikalarının atıkları veya kereste olarak kullanılmayan malzemeler kullanılır. Bu atıklar değişik metotlarla liflerinin ayrılarak tekrar ekonomiye kazandırmak amacıyla, değişik bağlayıcılar ile birleştirilerek, pres altında levha halinde getirilir. Bu üretilen ahşap levha ürünlerine yonga levha adı verilmektedir. Lif ve yonga levha yapımında, liflerin doğal yapışma ve keçeleme özelliklerinden yararlanılır. Bu levhaların rutubete, çürümeye, ateşe ve sağlamlığını arttırmak için gerektiğinde bu özellikleri arttırıcı katkı maddeleri ile yapıştırıcılar kullanılmaktadır.

Lif levhaların ham maddelerinin yapışma özelliğinden yararlanıldığı gibi, çeşitli yapıştırıcılar kullanılarak sıcaklık ve basınç altında levhaya istenilen özellik kazandırılabilinmektedir. Lif levhalar, genel olarak aşağıdaki kriterlere göre sınıflandırılırlar:

  • Hammaddeye ve lif üretim yöntemine göre,
  • Yoğunluklarına göre,
  • Lif keçesi oluşturma yöntemine göre,
  • Kullanımına göre

.