Riskli Yapılarda Hukuk Mahkeme Kararları

riskli yapılarda hukuk mahkemeleri karar verebilir mi

RİSKLİ YAPILARDA HUKUK MAHKEMELERİ KARAR VEREBİLİR Mİ? 

6306 sayılı yasa kapsamında işletilen süreçler idari süreçler olup bu süreçlerle ilgili verilen kararlar da idari kararlardır. Bu çerçevede idari kararlarla ilgili idari yargı yetkili olup, hukuk mahkemelerinin herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Yasanın işleyiş sürecinde riskli yapı tespiti, tespite itiraz, yıkım kararı, uygulama toplantıları sürecinde hukuk mahkemelerinin bir yetkisi bulunmamaktadır. Burada özellikle uygulama sürecinde kat malikleri toplantısının hangi usule tabi olduğu ve bu usule uyulmazsa Sulh Hukuk Mahkemeleri nezdinde karar alınıp alınmayacağı tartışılmaktadır. Yasanın uygulama yönetmeliğinin 15.maddesinde belirtilen kat maliklerinin uygulama toplantısına davet şekli noterden davet şekli olup bu toplantının yapılış şekli ve karar nisapları da yine yönetmelikte yer almaktadır. Tüm bu süreçler Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yer alan kat malikleri genel kurulu usullerine göre yapılmayacaktır. Bu nedenle de bu toplantı ile ilgili usulsüzlüklerin bildirimi yeri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri ve sonrasında ise idari yargı olmaktadır.

Taşınmazın aynı yani mülkiyet ile ilgili olan davalar hukuk mahkemelerinde görülmeye devam edecek ancak tüm bu davalar ile ilgili alınabilecek tedbir kararları 6306 sayılı Yasa’nın işleyiş ve ilerleyişini durdurmayacaktır. Açılacak olan arsa payı düzeltim, tapu iptali tescil vb. tüm mülkiyet davalarının yasanın kamu gücü etkisini kaldırmadığı riskli yapı tespit, yıkım ve uygulama süreçlerinin devam edeceği açıktır. Sulh hukuk mahkemeleri malikler toplantısı iptallerine, yine 2/3 ile alınan karalarla ilgili usulsüz işlemlerinin iptali ve hakimin müdahalesi yoluna dair iptal davalarına bakmakta ve hatta tedbir kararları verebilmektedir.