Rezerv Yapı Alanları Belirleme Yöntemleri

rezerv yapı alanları belirleme

REZERV YAPI ALANLARI BELİRLEME YÖNTEMLERİ

Rezerv yapı alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen, uygulama gerçekleştirilecek yeni yerleşim alanlarını ifade etmektedir.

Rezerv yapı alanı;

 Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı halihazırda haritasını

 Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını 

 Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini ihtiva eden dosyaya istinaden, Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir.

Maliye Bakanlığı rezerv yapı alanına ilişkin görüşünü otuz gün içinde bildirir.

Rezerv yapı alanı belirleme çok hassas ve ciddi planlama gerektiren kararlardır. Öncelikli amacın afet riskinin azaltılması olduğu da göz önünde tutularak, rezerv yapı alanı tanımlanması esasında bu alanların hangi planda tespit edileceği ve hangi plan kararıyla bütünlüklü olacağı belirtilmelidir.

 
porno film - porno sex