PVC’nin Teknik Özellikleri

PVC özellikleri

PVC’nin özellikleri

         Termal Kararlılık ve Bozulma

        PVC’ler stabilizatör madde içermediği zaman, 100 C’nin üzerindeki sıcaklığa ısıtıldığında veya UV ışını, Gama ışını gibi etkenlere maruz bırakıldığında yapısında bozulmalar meydana gelmektedir. Bu bozulmalar neticesinde ortaya HCI gazı çıkar.

 

          Fiziksel Özellikler

         PVC, termal özellikler açısından diğer amorf termoplastiklere benzer özellikler gösterir.

Saf PVC şeffaf ve renksiz bir polimerdir. Plastiklerin kırılma indisi 1,537’dir. Ancak katkı maddeleri içeren PVC opak veya şeffaf olabilir. PVC tipik bir organik yalıtkandır.

 

        Mekanik özellikler

      PVC’den yapılmış bir malzemenin mekanik özellikleri PVC’nin özelliklerine bağlıdır. Bu açıdan PVC’den yapılan malzemenin mekanik özelliklerine PVC etkisi, PVC’nin molekül ağırlığı ve molekül ağırlığı dağılımına bağlıdır. PVC’ye az miktarda plastikleştirici ilavesi polimerde anti plastikleşmeye neden olur, bunun sonucu olarak da polimerde dayanaklılıkla birlikte kırılganlıkta yapay bir şekilde artar.

 

         Kimyasallara Olan Direnç

        Oksijen ve ozunun PVC’te etkisi olmasına karşın potasyum permanganat gibi bazı oksitleyici maddeler, PVC’yi bozar. Klorun PVC üzerinde kötü bir etkisi yoktur. Ancak flor oda sıcaklığında bile PVC’yi etkiler.

 

          PVC’nin Kristal Yapısı

       Genel olarak PVC amorf polimerdir. İçerisinde %5 oranında küçük ve düzgün olmayan kristaller vardır. Kristallik yapının artmasıyla kırılganlık da düzgün olmayan Kristaller vardır. Krsitallik  yapının artmasıyla kırılganlıkta artar.