PVC’nin Özellikleri ve Kalite Kontrol Yöntemleri

PVC KAPI PENCERE

PVC’nin Özellikleri ve Kalite Kontrol Yöntemleri

        PVC reçinesinin ve katkı maddelerinin kalite kontrolünde çok çeşitli deney metotları geliştirilmiştir.

       International Organization For Standardization (ISO) tarafından hazırlanmış standartlar ve testler, bugün dünyaca kabul edilmiş standart ve testlerdir. Ayrıca ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, PVC ve PVC ürünleri içinde tanımlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. PVC’nin bazı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

        1)    Molekül Ağırlığı: PVC reçinelerinin sayı ortalaması molekül ağırlığı 50 000 ile 120 000 arasında olmalıdır

        2)    Polimer Görünür Yoğunluğu: Polimerin gözenekliğine, boyutuna ve tanecik şekillerine bağlıdır. PVC reçinelerine ait görünür yoğunluk tayini iki şekilde yapılabilir. Bunlardan birincisi sıkıştırılmamış (gerçek) yığınlarda görünür yoğunluk tayinidir. İkincisi ise sıkıştırılmış görünür yoğunluk tayinidir. Her iki yöntemde sonuç olarak kg/dm3 olarak ifade edilir.

        3)    Renk ve Isı Kararlılığı: Polivinil Klorür ’ün ısı kararlılığı çoğunlukla dehidro klorinasyon deneyi ile belirlenir. Dehidroklorinasyon nedeniyle ortaya HCI gazının miktarı, çeşitli teknikliker yardımıyla kantitatif olarak belirlenir. Dehidroklorinasyon deneyi, işlenmiş PVC’nin davranışı ile her zaman ilişkili olmayabilir.