Müteahhit Nedir

müteahhit firmaları nedir

MÜTEAHHİT (YÜKLENİCİ) NEDİR

Müteahhit (Yüklenici), projeyi üstüne alan ve taahhüt ettiği işi yapacağının sözünü yasal olarak sözünü veren kişi, kurum veya kuruluştur. Müteahhit; yüklenici, üstlenici, başkası için yapı müteahhit ve ticaretle ilgili bir işi yapmayı üstüne alan kimse yüklenici, üstlenici anlamına gelmektedir. Arapçada müteahhid kelimesinden gelmektedir.

Müteahhitler inşaat işlerinde genelde kat karşılığı sistemi uygularlar. İlk olarak arsa sahibi veya maliklerle anlaşma sağlanır, daha sonra o arsaya yapılacak bina için plan yapılır, yapılan plana belediyeden ruhsat sağlanır. Bulunan alanda hali hazırda yapı mevcutsa yıkımı gerçekleşir ve harfiyat alınır. Her şey uygun hale geldikten sonra inşaat süreci başlar. Ülkemizde kayıt dışı çalışmalar, haksız rekabetler nedeniyle, müteahhitlerin inşaatı alt veya taşeronlar eliyle yürütmeleri yararlı bir yöntemdir.

Müteahhitlerin taşeron ve alt yüklenici seçerken, ya tanıdık ve denenmiş alanların tercih edilmesi, ya da yaptıkları işlerin görülmesi ve incelenmesi, gösterdikleri referansların çok titiz kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca, Müteahhitler ( Yükleniciler) taşeron ve ikinci yüklenicileri teklif aşamasından itibaren her yönleri işe yakından izlemeli kontrol etmeli, gerektiğinde desteklemeleri gerekmektedir.

kesif formu

Müteahhit Firmaları

İşin verileceği müteahhit firma veya kişinin de seçimi pek kolay değildir. Bazı müteahhit firma veya kişiler yeterli sermeye bulunmaması, deneyimsiz olması, süreci iyi bilmemesi sebebiyle; eksik-aksak işler, malzeme ve ekipman, inşaat işçileri, iş güvenliği vb. durumların üstüne düşülmemesi sebebiyle süreci büyük sıkıntıya sokabilir.

Özellikle, İstanbul müteahhit firmaları için araştırmanın çok iyi yapılması gerekmektedir. Müteahhit Firmaları seçerken dikkat edilecek hususlar;

gninşaat Referansların tartışmasız iyi olması

gninşaat Geçmişte yaptığı projelerin ayrıntılı incelenmesi

gninşaat Konusu ile ilgili teknik elemanlara ve organizasyona sahip olması

gninşaat Proje için bütün masrafları karşılayacak finansal bir yapıya sahip olması

gninşaat Organizasyon içinde işi yapacak tüm ekibin uzman olması

gninşaat İyi niyetli, dürüst ve güven veren bir yapıda olması

Müteahhitlik Karnesi Nasıl Alınır

gninşaat İlk kez karne alacak şahıslar :

 1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, T.A.U. Gn. Md.lüğü Müt.Hiz.Dai.Bşk.na yazılı dilekçe,
 2. Nüfus Cüzdanı aslı veya noter tasdikli fotokopisi,
 3. Öğrenim belgesi (1980 Öncesi mez.Diploma) ile meslek odası belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,
 4. Bitirilmiş işler varsa (C) bölümündeki belgeler,
 5. 2 adet fotoğraf (Ön cepheden, renkli, son 1 yıl içerisinde çekilmiş, 2.5 x 3.5 cm ebadında pul resim olacak.)

gninşaat Karnesi mevcut olup yenilemek isteyen sahışlar :

 1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, T.A.U. Gen.Müd.lüğü, Müt.Hiz.Dai.Bşk.na yazılı dilekçe,
 2. Karne aslı (Kaybetmiş ise Gazete ilanı ve zayi taahhütnamesi) örneğine uygun,
 3. 2 adet fotoğraf (Ön cepheden, renkli ve son 1 yıl içerisinde çekilmiş, 2.5 x 3.5 cm ebadında pul resim olacak.)
 4. Bitirilmiş işler varsa ( C )bölümündeki belgeler.

gninşaat Bitirilmiş işler için yukarıdaki belgelere ek olarak ; resmi iş bitirmeler için :

 1. Müteahhitlik ise iş bitirme belgesi aslı ve fotokopisi,
 2. Müteahhit Kıymetlendirme Raporu ve ihale kararının (İlgili ihale kanun ve maddesi belirtilmek kaydıyla) ilgili dairece gönderilmesinin temini;
 3. İş denetleme belgesi ve çalıştığı döneme ait ilk ve son hakediş, şantiye şefliği taahhütnamesi veya eleman bildirimi listesi,
 4. Yönetmeliğin 8-IIIb/5-6 maddeleri kapsamına girenler için görev belgesi,
 5. Taşeron ise, iş bitirme belgesi ( Müteahhitçe düzenlenmiş idarece onaylanmış), Noter tasdikli sözleşme, Malzeme Faturası, Sigorta ve Vergi Dairesinde alınmış örneğine uygun resmi yazılar.

gninşaat Şirket şahsın karnesini devralacak ise :

 1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, T.A.U. Gn.Md.lüğü, Müt.Hiz. Dai. Bşk.na yazılmış dilekçe,
 2. Şirketin talep dilekçesi
 3. Karnesini şirketine devredecek şahsın muvafakatnamesi
 4. Şirket ve şahsın taahhütnameleri
 5. Devreden Şahsın ve Şirketin (Tüm ortak veya yön. Kurulu ) imza sirküleri,
 6. 6. Şirketin ana statüsünün neşredildiği Ticaret Sicil Gazetesi,
 7. 7. Karnelerini şirkete devreden şahsın devrettiği sıfatı şirket kararının noterden tasdikli sureti.