Laminant Nedir

laminant nedir

LAMİNANT NEDİR

Doğada doğal olarak bulunan ağaç malzemeden elde edilen, reçine ile desteklenerek bir veya iki yüzü renklendirilen günümüzde dekoratif amaçla kullanılan levhalara laminant nedir.

Bazı ahşap elemanların elde edilmesinde normal ağaçlardan elde edilen tahta, kiriş, direk, kadron, lata vb. keresteler yetersiz kalabildiği gibi şekil vermekte zor veya imkansızdır.

Fakat belirli boyutlardaki küçük parçalar yapıştırılarak, istenilen uzunlukta ve kesitlerde, istenilen şekilde yapı malzemesi elde edilebilir. Kereste kesitleri olan, bu küçük parçaların geniş yüzeyleri birbirine yapıştırılır. Her bir parça istenilen uzunlukta olmak zorunda değildir. Parçalar birbirine yapıştırılarak istenilen uzunluk elde edilebilir. Bu teknikte genellikle kullanılan ağaçlar; köknar, sedir ve çam çeşitleridir.

Bu teknik için genelde 5cm kalınlığında kereste kullanılır. Bu keresteler düz şekildeyken, kolon veya kiriş olarak; istenildiğinde kemer ve benzeri şekillerde kalıplanarak, gereksinim durulan mimari uygulamalar için kullanılabilir. Çok eğri şekiller için ince kereste kullanılır. Bu teknik uygulanırken şunlara dikkat edilmelidir.

gninşaat Zayıf noktalar birbirinden uzak tutularak sağlamlık arttırılmalıdır.

gninşaat Kötü görünüşlü kısımlar saklanmalıdır.

gninşaat Parçaların bitiş noktaları farklı yerlere konularak sağlamlık arttırılmalıdır.

gninşaat Direncin fazla olması istenilen yere en güçlü tahta konulmalıdır.

Görünüşünün önemli olduğu yerlerde en iyi görünen tahtalar konulmalıdır. Genellikle laminantın genişliği kullanılan parçaların genişliğine eşittir. Eğer parçaların genişliği tam genişlikten kısaysa birleşim noktaları birbirinin üzerine konulmalıdır.

Bu teknikle beraber tahta da beton ya da çelik gibi büyük ölçekli yapılarda kullanılabilir hale gelmiştir. Aynı zamanda laminant normal, ağaçtan kesilen aynı boyuttaki tahtadan daha sağlamdır.