Kentsel Dönüşüm ve Deprem

kentsel dönüşüm ve deprem

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DEPREM GERÇEĞİ

Kentsel dönüşümün ülkemize en büyük faydası depreme dayanıklı binalar yapılmasıdır. Ülkemizde deprem doğuran, yaklaşık 15.000 km’si ana aks olmak üzere, toplam 24.500 km uzunluğunda canlı fay vardır. Ülkemizdeki deprem kuşağına baktığımızda ekonomik anlamda gelişmiş illerimizin bu alanlarda olduğu görülmektedir.

Ülkemizde yaklaşık 19 milyon yapı bulunmaktadır. Bu yapıların %55’i ruhsatsız ve kaçak, %60’ı 20 yaş üzeri, 5 milyondan fazlası riskli yapı olarak değerlendirilmektedir. İstanbul’da 3,5 milyon konutun %50’si kaçak, %70’i çarpık yapılaşmış, %67’sinin ise oturma izni olmadığı ve 1998 yılından önce yapılan yapıların büyük bir kısmının güvensiz ve günümüz mevzuatına aykırı nitelikte olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. 1903 yılından günümüze, topraklarımızda hasar doğuran 130 depremde (yılda ortalama 1 depremden fazla) 100 bin can kaybı ve yaklaşık 2 milyon ev kaybettik. Ülke zenginliğimizin %90’ı ciddi deprem riski altındadır. 75 milyon insanımız, 12 milyon konut, 400 milyar $’lık altyapı ve makine parkı bu kapsamdadır. Son yüzyıl içinde depremlerde ortalama her yıl milli gelirimizin %1’ni kaybettik. 1939 yılında meydana gelen Erzincan depreminde 60 saniye içinde 33 bin yurttaşımızı kaybettik. Son yaşanan Van depremlerinde yıkılan ve/veya ağır hasar gören konut sayısının yaklaşık 30 bin olduğu tahmin edilmektedir.

1999 yılında meydana gelen Gölcük ve düzce depremlerinde milli gelirimizin %10-15’i birkaç dakika içinde kayboldu. Olası bir İstanbul depreminin, üretim kaybı, ekonomik büyümede duraksama, ekonomik ve sosyal kaos, salgın hastalıklar ve otorite boşluğu gibi olumsuz sonuçlar beklenmektedir. Rakamlarla deprem sonrası İstanbul’a bakacak olursak 20-50 bin kişilik bir can kaybı, 20-50 bin arası ağır hasarlı bina, 100 milyar $ civarında fiziksel zarar, 500 bin – 1,5 milyon arası işsiz ve 1-2 milyon arası evsiz insan kalacağı tahmin edilmektedir. Sadece Fatih, Zeytinburnu ve Küçükçekmece İlçelerinde yaşanması muhtemel bir depremde hasar görme riski olan bina sayısının yaklaşık 14 bin, konut sayısının 100 binin üzerinde olacağı göz önünde bulundurulduğunda beklenen İstanbul depreminde meydana gelecek can ve mal kayıplarının büyüklüğü daha net bir şekilde anlaşılabilecektir.