Kentsel Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Özet Cetveli - GN İNŞAAT(Çevresine Değer Katar)

Kentsel Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Özet Cetveli6306 Sayılı Kanun ve Hak Sahiplerince Kullanılacak Krediler
Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedir? Nasıl açılır?
Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Kararı Nasıl Alınır?
Kentsel Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Özet Cetveli
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Çeşitli ve Son Hükümler
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Gelirlerin Takibi, Tahsili, Ödenek Kaydı ve Kullanımı
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - İdarelere Kaynak Aktarılması
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Konut ve İşyeri Kredileri
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Kredi ile İlgili Diğer Hükümler
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Muhasebeleştirme İşlemleri ve Harcamalara İlişkin Belgeler
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Tespit ve Yıkım Kredileri
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

 

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Özet Cetveli

Proje Tutarının Aktarıldığı Kamu İdaresinin Adı

 

Proje İçin Aktarılan Toplam Tutar

 

Proje Numarası

 

Proje Adı

 

Proje Konusu

 

Proje Sözleşmesinin Başlama ve Bitiş Tarihi

 

Proje Yürütücüsünün Adı-Soyadı

 

Banka-Şube Adı / Hesap No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıl :

  

I - PROJE KAPSAMINDA KULLANILAN HESAP BİLGİLERİ 

Hesap Kodu

Hesabın Adı

Yardımcı Hesap Kodu

Yardımcı
Hesap Adı

Borç

Alacak

1

2

3

4

TL

Kr

TL

Kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

II - PROJE BİTİMİNDE KAMU İDARESİNE DEVREDEN DURAN VARLIKLAR

Sıra No

Varlığın Cinsi

Değeri

TL

Kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

III – PROJE BİTİMİNDE DİĞER KAMU İDARELERİNE DEVREDİLEN DURAN VARLIKLAR

Sıra No

Devredilen Kamu İdaresi

Varlığın Cinsi

Değeri

TL

Kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhasebe Yetkilisi

Proje Yürütücüsü

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı-Soyadı :

Adı-Soyadı :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih          :

Tarih          :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmza          :

İmza          :

 

 

 

İndirmek İçin Tıklayınız..

 

 

 

10.03.2016

Etiketler: dönüşüm projeleri Özel hesabı Özet cetveli