Kentsel Dönüşüm Lisanslandırılmış Kuruluşlar

kentsel dönüşüm lisanslı firmaları

KENTSEL DÖNÜŞÜM BELGESİ VE LİSANSLI KURULUŞLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği kentsel dönüşüm belgesi bulunan firmalar, riskli yapı tespitlerini yapabilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği kriterlere uyan kuruluşlara bu lisans vererek, riskli yapıları tespit edebileceklerini belirtir. Kentsel donusum lisanslı kuruluşlar resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır.

Bu lisansa sahip kuruluşların ülke genelindeki her yerde riskli yapı tespiti yapabilme hakları mevcuttur. Riskli yapı tespitini yapan kuruluşlar 02/07/2013 tarihinde Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre;

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca,

 İdarece (Belediyeler ve İl Özel idareleri)

 Bakanlıkça lisanslandırılan,

 Üniversiteler,

 Kamu kurum ve kuruluşları,

 Sermayesinin en az %40’ı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler,

 Depremden Korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem mühendisliğinin gelişmesine katkıda bulunmak gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları,

 29/06/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan izin belgesi almış yapı denetim kuruluşları ile laboratuvar kuruluşları,

 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, inşaat jeoloji ve jeofizik mühendisleri odalarına büro tescilini yaptırmış kurum ve kuruluşlardır.

Kentsel dönüşüm uygulamalarından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın özellikle kentsel dönüşüm belgesine sahip firmalara bunu yaptırması gereklidir. Belgeye sahip olmadan yapılan tespitin hiçbir geçerliliği yoktur.

kesif formu

Örnek; Kentsel Dönüşüm Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi

Kentsel dönüşüm belgesi

 
porno film - porno sex