Kat Karşılığı İnşaat Projeleri

kat karşılığı inşaat ve arsa projeleri

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT PROJELERİ

Arsa sahibi, konut sahibi kişiler kendi imkanlarıyla inşaat yapamıyorsa veya bu işi daha önce yapmış müteahhitlere inşaat projelerini yaptırmak istiyorlarsa bu kat karşılığı inşaat yöntemi kullanırlar. Arsasına inşaat yaptırmak isteyen kişi inşaatı müteahhitle anlaşarak ona yaptırır, bu yapılan konut projesinden müteahhite ücretsiz olarak daire alır. Bu duruma bakıldığında, arsası veya eski evi yapılacak olan kişi değeri artmış yeni bir daireye kavuşacak, müteahhit projeden ev alarak karlı bir geri dönüş sağlayacaktır. Kısacası, arsa sahibi ve müteahhit firmanın karşılık olarak menfaati söz konusudur.

Kat karşılığı inşaat sürecinde, ilk olarak sözlü anlaşmaya sağlanmaya çalışılır. Yapılacak projenin detaylı sunumu yapılır, teklifler verilir. Anlaşma sağlandığı taktirde arsa sahibi ile müteahhit arasında kat karşılığı arsa sözleşmesi imzalanarak anlaşma resmi olarak sağlanmış olur. Bu sözleşmede iki tarafında yükümlülükleri açık olarak belirtilir. Müteahhitin en önemli yükümlülükleri, yapılacak projede inşaat tekniklerine ve imar yönetmeliklerine uyma zorunluluğu vardır. İnşaatta kullanılacak malzemeler ve kaliteleri açıkça yazılır. Ayrıca inşaat başlangıç ve bitiş tarihi de sözleşmede belirtilmelidir. Arsa sahibinin en önemli yükümlülükleri, kanun ve yönetmeliklere göre imzalanan sözleşmede proje kendisine tamamen bitirilip teslim edildiğinde müteahhite düşen dairelerin tapularını devretme yükümlülüğü vardır.

Bazı kötü niyetli müteahhit firmaları cezp edici tekliflerle işi oldu bitti ye getirerek sorun yaşamanıza neden olabilir. Kat karşılığı arsa sürecinde özellikle arsa sahibi vatandaşların aceleci ve heyecanlı davranmadan, projenin her noktasını dikkatle inceleyerek hareket etmeleri en faydalısı olacaktır. Fakat, inşaat sektöründe adını duyurmuş, referansı kuvvetli, işinde iyi müteahhit firmalarıyla anlaşma sağladığınız taktirde bu süreçten oldukça karlı çıkmanız mümkün olur.

Kat Karşılığı Arsa Türleri Nelerdir?

gninşaat Arsanız üzerinde ev yaptırmak istiyorsunuz veya,

gninşaat Tek katlı evinizin yerine çok katlı bir bina yaptırmak istiyorsunuz veya,

gninşaat Apartmanınızdaki tüm daire sahipleri ile birleşerek yepyeni ve daha büyük bir apartman yaptırmaya karar verdiniz.

Kat Karşılığı İnşaat Sorunları

Bazı durumlarda arsa payı sahipleri inşaat başlamadan, müteahitin hakkını devretmektedir. Bu durumda tapuda daireler bile belli olacağından, henüz yapılmayan daireleri bile satma imkanı kendilerine verilmiş olur. Bazı kötü niyetli kişiler veya firmalar bu gibi durumlarda inşaat halindeki bütün binaları sattıktan sonra, inşaatı yarım bırakarak mağduriyete yol açmaktadır. Böyle durumlarda inşaat sözleşmesi yasal olarak fesh edildiği taktirde, meteahhitten daire tapusu satın alan 3. Şahısların tapularının elinden gitme riski vardır. 3. Şahısların izleyecekleri yol inşaatın imar hukukuna uygun olarak yapılıp yapılmamasına ve hangi aşamada olduğuna göre değişiklik gösterir. Ancak müteahhide karşı tazminat davası açma hakları vardır.