Karo Seramikler

karo seramikler

KARO SERAMİKLER

Pişmiş toprak döşeme karolarının hamurları ince taneli killerden yapılır. İri taneler varsa oda öğütülür ince hale getirilir. Eğer kil taneleri olması gerekenden iri olursa, karo yüzeyinde, şekillendirme sırasında bozukluklara yol açacaktır. Karo seramikler daha çok mutfak, hol, antre, koridor gibi yerlerde kullanılırlar. Buna döşeme seramiği de denir.

Karo seramikler genellikle 20x20cm boyutunda olmak üzere üretilirler. Kalınlıkları 10-15 mm arasında değişir. Pişmiş toprak hamurundan preslenmek veya filaj yöntemi ile şekillendirmek suretiyle elde edilirler. Harca aderansını arttırmak amacıyla karoların alt yüzeyleri girintili çıkıntılı, yivli veya diğer aderans arttırıcı biçimlerde üretilir. Uygulamaları sırasında karolar arasında 2-3 mm genişlikte derzler bırakılması ve daha sonra derzlerin derz doğusu ile doldurulur.

Pişmiş toprak karoların uygulanmasından sonra cilalanmaları yapılabilir. Böylece, kaplamaya renk ve görünüş yönlerinden bir canlılık verir. Sonradan yapılacak cilalamalarda başlangıçta yapılacak cilalama kadar etkili olmaz.

Su emme oranına göre seramik karolar 3 ana grup altında toplanmaktadır. Aşağıdaki tabloda bunları inceleyebilirsiniz.

Gruplar 1 2 3
a b
Su emme(%) 3 az 3-6 6-10 10'dan büyük