İnşaat Risk Analizi

inşaat sektöründe risk analizleri nelerdir

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSK ANALİZİ

Risk, beklenmeyen olumsuzlukların oluşturduğu zarara uğrama tehlikesidir. İnşaat sektöründe de birçok risk unsuru vardır. Bu sebeple inşaat risk analizinin doğru bir şekilde yapılması gereklidir. İnşaat sektöründe de çalışanların risk etkenlerini yeterince irdelemeler kendi yararlarına olacaktır.

İnşaat işlerindeki; zarar oluşturma tehlikelerinin araştırılmasına, olası tehlikenin nicelik ve nitelik olarak değerlendirilmesine ve kritik olanların ortaya çıkarılmasına inşaat risk analizi diyebiliriz.

Analiz edilmiş inşaat risklerinin yöntemi üç kategoride gerçekleştirilir;

gninşaat Normal durum için kalite yönetimi uygulanır.

gninşaat Öngörülen riskler için aksiyon planları hazırlanarak hafifletme çalışmaları yapılır.

gninşaat Beklenmeyen riskler için Kriz Yönetimi uygulanır.

Öngörülen inşaat riskler ile ilgili hafifletme dört şekilde yapılabilir;

gninşaat Alternatif strateji geliştirerek riskten kaçınılabilir.

gninşaat Riskin olasılık ve etkisi azaltılabilir.

gninşaat Risk kabul edilir.

Risk Analizi ve Yönetiminin etkili olması için, risk analizinin düzenli olarak güncellenmesi, risklerin periyodik olarak takibi ve alınan kararların izlenmesi gerekir.

Risk tehlikelerinin ve maliyetinin azaltılması için, inşaatın bilinen maliyet hesaplarının yanı sıra risk taraması yapılması, risk önemlerinin alınması ve maliyetlerinin belirlenmesi gerekir.

Bu çalışmalar sonunda; risk faktörü dikkate alınmış maliyetlerin bulunması, riskler için önemlerin planlanması, risklere karşı önlemlerin uygulanması ve takibi sağlanabilir.