Duvar Harcı

duvar harcı nedir çeşitleri nelerdir

DUVAR HARCI

Duvarın meydana getiren elemanların birbirine bağlanması ve duvar elemanlarının yatay ve düşey boşluklarının doldurulması amacıyla kullanılırlar. Yapının cinsine, zemin gerilmesine, duvarın taşıyıcı olup olmadığına göre harçtan kullanılan bağlayıcı madde miktarı ve çeşidi farklılık göstermektedir.

Harçlar, şu fonksiyonu yerine getirmelidirler;

Harç, yatay veya yataya yakın durumda iken duvar elemanlarına gelen kuvvetleri bitişik sıralara kolayca aktarabilmelidir.

Harç, düşey veya düşeye yakın durumda iken duvar elemanlarına gelen kuvvetleri alt sıralara kolayca aktarabilmelidir.

Bu özellikleri sağlayabilmesi için harç, yeteri kadar plastik, yeteri kadar mukavemetli, yeterli aderansa ve yüksek kompasiteye sahip olmalıdır.

Harçları şu şekilde gruplandırmak mümkündür:

Kireç Harcı

Taşıyıcı olmayan basit duvarların örülmesinde kullanılır. Kum ile kirecin su ile karıştırılması sonucu elde edilen malzemedir.

Melez Harc 

Melez harç da bağlayıcı olarak kireç + çimento belirli oranlarda beraber kullanılır. Melez harç, genel olarak en yaygın ve en çok kullanılandır. Bütün duvar örme işlerinde tamirat ve tadilat işlerinde kullanılırlar. Melez harç içinde bulunan birleştiricinin oranı arttırarak veya eksiltilerek farklı yerde kullanmak mümkündür. Bu oranlar duvar için veya sıva için farklılık gösterir.

Çimento Harcı 

Önemli yapılarda, rutubete maruz duvarlarda diğer harçlara göre daha güvenlidir. Kullanıldığı yerler, başlıca taşıyıcı duvarlar, fayans, karo, bahçe duvarı, sütunlar ve taş kaplamalarıdır. Çimento harcında, çimento miktarına bağlı olarak karışım suyunda artış görülür. Çimentonun her 50kg artışı için, su 10lt artar. Bu su miktarındaki artış, harçtan kullanılan kumun aynı özellikte olmasına bağlıdır.