Boyalar

boya ve boya çeşitleri

BOYALAR

Koruyucu ve dekoratif amaçlı olarak yüzeylere uygulanan maddelere boya denir. Genel olarak boyalar; mineral (toz), plastik ve yağlı olmak üzere üç ana gurup altında toplanırlar.

Mineral boyalar, yüzeye sadece renk verici olarak kullanılır. Beton, şap, mozaik harcına ve badanaya katılarak değişik renk vermeye yarar. Buradaki amaç sadece görünümdür, koruyucu özelliği yoktur.

Yağlı ve plastik boyalar, sıvı halde bulunurlar. Uygulama esnasında inceltilecek katılarak işlenme kolaylığı sağlanır.

Boya, belirli prensiplere göre formüle edilen ve bünyesinde dört madde bulunan bir karışımdır.

Bu ana maddeleri şu şekilde sıralamak mümkündür; Örtücü ve renk verici maddeler, Çözücü ve inceltici maddeler, Bağlayıcı ve yapıştırıcı maddeler, Kurutucu ve yardımcı kimyasal maddeler.

BOYA ÇEŞİTLERİ

Boya çeşitleri bağlayıcılarına, kurumalarına, kullanımlarına ve uygulamadaki yerlerine göre sınıflandırılır.

Bağlayıcılarına göre sınıflandırılması

Yağlı boyalar

Selülozik boyalar

Sentetik boyalar

Emülsiyon boyalar

Kurumalarına Göre Sınıflandırılması

Havada kuruyan boyalar

Solvent buharlaşması ile kuruyan boyalar

Isı etkisi ile kuruyan boyalar

Kimyasal reaksiyon ile kuruyan boyalar

Kullanımlarına Göre Sınıflandırılması

Mimari boyalar

Endüstri boyaları

Deniz boyaları

Artistik boyalar

Parlaklıklarına Göre Sınıflandırılması

Parlak boyalar

Yarı parlak boyalar

Mat boyalar