Belediye Kanunu Uyarınca Kentsel Dönüşüm

belediye kanunu uyarınca kentsel dönüşüm

BELEDİYE KANUNU UYARINCA KENTSEL DÖNÜŞÜM

Belediyeler; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projesi yapabilirler.

Belediyeler tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim alanının belirlenmesinde genel yetki belediye meclislerindedir. Büyükşehir sınırlarında bu yetki belediye meclisindedir. Belediye meclisleri ilçe belediyelerine ilçe sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi yapma yetkisi verebilir.

Belediyeler tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projesi yapılacak alan; en az 5 hektar en fazla da 500 hektar olabilir.

Belediyer;

 Konut alanları,

 Sanayi alanları,

 Ticaret alanları,

 Teknoloji alanları,

 Kamu hizmeti alanları,

 Rekreasyon alanları,

 Her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak,

 Eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek,

 Kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak, amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.

Belediye tarafından bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamındaki işler, kamu idareleriyle ortak hizmet projeleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.

porno film - porno sex