Agregada Bulunabilecek Zararlı Madde ve Taneler

 Agregada Bulunan Zararlı Maddeler

Agregada Bulunabilecek Zararlı Madde ve Taneler

            Agrega içinde bulunabilen zararlı maddelerin bir kısmı, bağlayıcı maddenin ayrışmasına veya genişlemesine neden olur ve betonun parçalanmasına yol açar. Diğer bir kısmı ise, agrega ile çimento hamuru arasında kuvvetli bir aderansın oluşmasına engel olur ve beton dayanımı düşer.

            Şeker vb. maddeler, betonun prizini geciktirici etkisi yapar. Nitrat gibi tuzlar, donatının korozyonuna yol açan olumsuz etkiler meydana getirebilir.

 

            Agregalarda organik maddelerin bulunması:

Organik maddeler zayıf asit karakterindedirler. Agrega içerisindeki bitki artıkları ve humus gibi bazı organik maddeler çimentonun hidratasyon reaksiyonuna etki eden organik asitleri içerirler.

Agregalarda organik madde içeriği, basit bir asit-baz reaksiyonu ile denetlenir. Düşük Yoğunlaşmalı (konsantrasyonlu) Na OH (%3) eriyiği ile karıştırılan agrega, eriyik rengini 24 saat içinde değiştirir.

Bir süre sonra eriyiğin aldığı renge göre kullanım sonuçları çıkartılır. Organik maddelerin zararlı etkisi; organik maddelerin suyu iten (hidrofob) olması ve çimentoda hidrate kristallerin oluşmasına engel olması ile meydana gelir.

           

            Bu etkiler sonucunda;

Beton dayanımının çok fazla düşmesine neden olur.

Sertleşmesine zarar verir ve mukavemetinde azalmalar olur.

Agregalarda organik maddelerin fazla miktarda olması betonun prizini geciktirir.

Çiçeklenmeye ve korozyona neden olabilir.

 

Aşağıdaki tabloda Agregalarda Organik Maddelerin Referans Renkleri sıralanmıştır.

Eriyik Rengi

Organik Madde

Agreganın Kullanımı

Renksiz veya çok açık sarı

Hiç yok veya çok az var

Kaliteli beton üretiminde kullanılır

Safran sarısı

Az miktarda var

Normal işler için uygun

Belirgin Kırmızı

Var

Önemsiz İşlerde Kullanılabilir

Belirgin kahverengi

Çok var

Kullanılmaz