TuREEFF Finansman Desteği

tureeff finansman desteği

TuREEFF FİNANSMAN DESTEĞİ

Günümüzde nüfusun artması, doğal kaynakların azalması, uluslararası rekabet, enerji maliyetlerinin artması ve çevre kirliliği gibi sebepler bina tasarım yaklaşımının değişimini zorunlu kılmıştır. Taşıdıkları estetik özelliklerin yanı sıra, olabildiğince az enerji tüketmesi yönünde inşa edilmiş binalar bilinçli tüketiciler tarafından rağbet görmektedir.

GN İNŞAAT etkin enerji tasarımı kapsamında, yapıyı oluşturan tüm malzemelerin üretimi ve yapının tasarımının yanı sıra, kullanımı, bakımı, işletimi ve iklimlendirme sistemlerinin seçimi de dahil olmak üzere, yapının standardını düşürmeden, enerji giderlerini minimuma indirmeyi hedefler. Mimari 

tasarımın binanın ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma yüklerinin belirlenmesinde çok büyük etkisi vardır.

GN İNŞAAT ve TuREEFF İşbirliğinin Önerdiği Çözümler Nelerdir?

Finansman programında, yüksek enerji verimliliğine sahip olmak isteyen konut sakinleri ve inşaat projeleri için “yeniden inşa” başta olmak üzere tüketicilerin tercihine sunulmuş çözüm önerileri bulunmaktadır.

Ev sahiplerinin gönüllü olarak binalarını yıktırıp yerine daha güvenli ve “A sınıfı” enerji verimli binalar yaptırmak istemesi durumunda TuREEFF yeniden inşa projelerine finansman sağlamaktadır. Bu çözüm Türkiye’de bir master plan olan Kentsel Dönüşüm Planı ile de uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir.

GN İNŞAAT projeleri TuREEFF tarafından desteklenmektedir.