GN'de İnsan Kaynakları

GN İK'ya Genel Bakış

İşimizi, kendimizi ve takım arkadaşlarımızı sürekli geliştirmek, GNGRUP İnsan Kaynakları Politikası’ nın en önemli değeridir.

İnsan gücü alımlarımızı; Kurum stratejileri, hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştiriyor. Verimli olmanın, motivasyon faktörleri ile ilişkili olduğuna inanarak fonksiyonel süreçlerimizi bu doğrultuda tasarlıyoruz. 

Kurum stratejilerimizi, çalışanların benimsemesi ve bağlılığı ile  hayata geçirebileceğimizin bilinci ile ilerliyoruz.

İK Politikamız

  • Müşteri Odaklılık
  • Etkili İletişim Yönetimi
  • Sürekli Gelişim Anlayışı ile Değişim Yönetimi
  • Takım Çalışmasına Yatkınlık

Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır.

  • Yetkinlik Bazlı Mülakat
  • Mesleki Kişilik Envanteri
  • Referans Araştırması
  • Panel Görüşmesi

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından karşılıklı yapılan değerlendirmeler sonrasında iş teklifi gerçekleşir.

Gerçekleştirilen bu çalışmalardaki amacımız; kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır.

İç İlan Sistemi:
GNGRUP bünyesinde, boş pozisyonlar için Grup çalışanlarına öncelik veriliyor. Boş pozisyonların çalışanlara duyurulduğu, Topluluk içinden yapılan başvuruların yönetildiği GeN portali, çalışanlarımıza kendi kariyerlerinde etkin rol oynama ve kariyer gelişimlerine yön verme fırsatı sunuyor.

Arkadaşını Öner:
GNGRUP çalışanları, boş pozisyonlara kendileri başvuru yapabildikleri gibi, uygun olduğunu düşündükleri adayları da yönlendirebiliyorlar.

Yönlendirilen her aday, standart işe alım süreçlerimize dahil olmaktadır.

İzin ve Devamsızlık Süreçleri:
GNGRUP çalışanları; mevzuatın belirlediği tüm izin haklarına sahiptir. İlave olarak, Kurum’ a özel mazeret  izni uygulamamız bulunmaktadır. 

Ücretli izinlerimiz ise; 

1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden,
5 yıldan fazla 15yıldan az olanlara 20 günden,
15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olmayacak şekilde uygulanmaktadır.

Çalışmalarımız haftanın 6 günü yürütülmektedir.

Performansa Dayalı Ödüllendirme

Performans Değerlendirme

Hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi, ölçülebilir hedeflerle yönetim anlayışı benimsenerek dönemsel olarak ve yılda iki defa uygulanır.

Değerlendirme sonuçları; GNGRUP çalışanlarının eğitim gereksinimleri, kariyer planları ve performansa dayalı ödüllendirmeleri etkilemektedir. 

GNGRUP bünyesinde başarısını kanıtlayan çalışanlarımız; bu başarısının sürekliliğini ortaya koyması ile terfi ve ödüllendirme sürecine dahil olur. 

GN Gelişim Süreçleri

İletişim Ve Kurumsal Paylaşım 

GNGRUP bünyesinde uygulanan çalışan memnuniyet anketleri ve benzeri iç değerlendirme anketi çalışmaları ile; çalışanların hedef ve beklentileri, eleştirileri, görüş ve önerileri alınmakta, komiteler bazında değerlendirilerek, uygulama ve süreçler iyileştirilmektedir.  

Eğitim ve Gelişim Uygulamaları 

GNGRUP bünyesinde amaçlanan; yetkinlik gelişimi bazlı eğitim ihtiyaçları dikkate alınmakta, bu ihtiyaçlar hem dış kaynak hem de konusunda uzman Kurum içi eğitmenlerimiz ile desteklenmektedir.