6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu - GN İNŞAAT(Çevresine Değer Katar)

6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu6306 Sayılı Kanun ve Hak Sahiplerince Kullanılacak Krediler
Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedir? Nasıl açılır?
Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Kararı Nasıl Alınır?
Kentsel Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Özet Cetveli
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Çeşitli ve Son Hükümler
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Gelirlerin Takibi, Tahsili, Ödenek Kaydı ve Kullanımı
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - İdarelere Kaynak Aktarılması
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Konut ve İşyeri Kredileri
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Kredi ile İlgili Diğer Hükümler
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Muhasebeleştirme İşlemleri ve Harcamalara İlişkin Belgeler
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Tespit ve Yıkım Kredileri

6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu

6306 SAYILI KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU

6306 sayılı kanun, deprem riski altındaki alanlar, riskli yapılar ve bu yapıların bulunduğu arsaları günümüz standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yenilemeyi amaçlar. Herkesin sağlıklı, dengeli ve güvenli bir çevrede yaşama hakkı olduğundan, Devlete bu hususta görevler yüklenmektedir.

Ülkemizin büyük bir kısmı deprem bölgesinde bulunduğundan ciddi risk altındadır. Buna rağmen, Ülkemizde bulunan yapıların büyük bir kısmının depremlere karşı dayanıklı olmadıklarından, orta şiddetteki bir depremde bile ağır derecede hasar görüp yıkıldıkları, bundan dolayı sosyal ekonomik problemlerin yaşandığı ve devletin beklenmedik bir anda büyük mali külfetler ile karşı karşıya kaldığı bilinmektedir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kamuoyunda kısaca Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak adlandırılmaktadır. Bu kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un konusu; ülke ve kent ölçeğini göz önüne bulundurarak deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetler tehlikesi altında bulunan riskli alan ve riskli yapıları dönüştürmektir.

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu ile afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak, ülke genelinde sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir yapılar oluşturmak amacıyla çıkarılmıştır. Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda ciddi can ve mal kayıplarının tekrar yaşanmaması ve şehirlerin; sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

 

  6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu Hakkında Daha Fazla Bilgi için Dosyayı İndirin. pdf indir
Etiketler: 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu kentsel dönüşüm kanunu